Program 2021

28. ožujak - 7. travanj

Raspored 2018

Šibenik

„Fra Petar Knežević – Gospin pjesnik i glazbenik” – predstavljanje knjige

Knjigu će predstaviti autori: dr. sc. Hana Breko Kustura, dr. sc. Hrvojka Mihanović – Salopek, fra Mirko Marić, te uz njih akad. Josip Bratulić Glazbeni program: Crkveni pjevači Cor Christi iz Šibenika Knjiga je opsežna znanstveno interdisciplinarna monografija na 460 stranica na kojima je po prvi put analiziran glazbeni i pjesnički opus fra Petra Kneževića. Riječ je o velikom stvaratelju, autoru čuvenog Gospina plača, prve mise na hrvatskom jeziku te čak tri glazbena rukopisa koji se čuvaju u Sinju i na Visovcu.
Saznaj više...
20. ožujak - 18:30,
utorak,
Gradska knjižnica, Šibenik

„Noćnog neba cvat” – pjesničko-slikarska mapa

Autori: Miljenko Galić i Josip Botteri Dini Uz autore mapu će predstaviti i vlč. Anton Šuljić Glazbeni program: Tomislava Stella, klavir; Lidija Ledinić, violončelo
Saznaj više...
23. ožujak - 19:00,
petak,
Biskupska dvorana, Šibenik